Välkommen till Uddevalla Konstförening!

Nu kan utställningen av Sinclairs avgångselever beskådas elektroniskt samt vilka av dem som fick vår förenings stipendier: https://www.bohuslansmuseum.se/utstallningar/elevutstallning-2020/ Läs mer under fliken “Stipendiater”

 

 

Kära konstvänner och medlemmar!
Det känns mycket tråkigt att ställa in all verksamhet under våren på grund av Corona.  Nu hoppas vi och ser fram emot att vi tryggt kan träffas igen till hösten.
Styrelsen

 

Vi arbetar för engagerande och levande kultur genom bl.a. föreläsningar, utställningar, konstfoldrar, studiebesök, ateljébesök hos konstnärer i området, utbildningar/kurser, guidade museibesök, utlottning av konst med mera.

Följ oss gärna  på Instagram och  Facebook

Hur blir man medlem?

Man blir medlem i Uddevalla Konstförening genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 5711-9976. Medlemsavgiften är 200 kronor för vuxna. Studerande upp till 20 år betalar 100 kr. per år. Var god ange ditt namn, adress, telefon och e-postadress på din inbetalning.

Du som vill veta mer om vår verksamhet kontaktar vår ordförande Christina Gustafsson tel 070-4671438. Medlemsavgiften måste vara inbetald om du vill deltaga i en medlemsaktivitet. OBS deltar du endast i konstlotteriet måste avgiften vara betald en månad före utlottningsdatumet för att du ska kunna delta i vårt konstlotteri.

Program våren 2020

Onsdag 19 februari kl. 17.00. Bohusläns museum

SYMBOLER I KONSTEN.
Konstpedagog Birgitta Åhlund berättar om de symboler som finns i konstverken i rummet.
Därefter kl. 18.00 ÅRSMÖTE I SPISRUMMET

Torsdag 5 mars kl. 18.00. Bohusläns museum, Spisrummet

GLAS OCH MOSAIK MED INSPIRATION FRÅN BOHUSLÄNSKA VÄVNADER.
Lotta Söder, skapare av ”Spira” som nu står i museiparken, berättar om sitt konstnärskap.

Fredag 27 mars kl. 11.00 – 16.00 Bohusläns museum, Hörsalen

Avbrott för lunch cirka 13.00-14.00

SYMBOLER I KONSTEN. Universitetslektor Jan O M Karlsson berättar om hur man i olika tider använt sig av symboler för att förmedla ett djupare budskap.
Samarrangemang med Studiefrämjandet. OBS Lunch ordnas på egen hand.

Onsdag 16 April

Treårseleverna på Akademi Sinclair Bild och Form har utställning på Bohusläns museum. Vår stipendieutdelning är kl. 18.00 på Hyllan.

Torsdag 23 april kl. 17.00 – ca 19.00

KONSTRUNDA. Vi tar bussen från Bohusläns museum och ser på den mer sällan sedda utekonsten i kommunen. Guide är kommunantikvarie Carl Casimir. Pris 100 kr. Anmälan genom bg 5711-9976 senast 20 april. (info kalle.willborg@telia.com)

Lördag den 9 maj kl 8.30 Buss från Bohusläns museum

KONST PÅ GULLHOLMEN. Vi besöker Konstmuseet och Skepparhuset med guide. Lunch på Hamnkaféet kl. 12.00 – 13.00. Hemkomst ca 16.30. Kostnad 525 kr. I priset ingår buss, kaffe, färja, inträden, guidning och lunch. Anmälan senast 30 april genom inbetalning till bg 5711-9976 (kalle.willborg@telia.com)

KURSER
Måndagar kl. 13.00 – 16.00, Spisrummet, Bohusläns museum

DEN MODERNA FORMGIVNINGENS HISTORIA. Inspelade föreläsningar med universitetslektor Jan O M Karlsson. 3/2, 24/2, 9/3, 23/3, 20/4, 27/4. Anmälan till eva-britt.willborg@telia.com. Kostnad 800 kr.


Onsdagar kl. 17.30 – 19.30, Spisrummet, Bohusläns museum

KVINNOR I KONSTEN DEL 3. Inspelade föreläsningar med konstpedagog Helen Warpe.
4 tillfällen: 12/2, 20/2, 26/3 samt 8/4.

Kostnad 600 kr. Anmälan till christina.gust@telia.com