Bohussalongen

Bohussalongen är en jurybedömd konstutställning och ett samarrangemang mellan Bohusläns museum och Uddevalla Konstförening. Salongen firade 50-årsjubileum 2012 och numera arrangeras Bohussalongen vartannat år.

Inför öppnandet av Bohussalongen 1962 skrev Eric Jonsson dåvarande ordföranden i Uddevalla Konstförening och chefredaktör på Bohusläningen; ”Bohuslänningarna idag är sig själva, en del naturalister, verklighetsskildrare, andra romantiska färgdyrkare, åter andra mera formellt inriktade. Intresset för grafik och skulptur är växande. Men under ytan spelar alltid kärleken till Bohuslän och den lyhörda känslan för den atmosfär som präglar kustlandskapet och som är det västsvenska måleriets signatur.

Bohussalongen pågår under 9 december 2017 till 25 januari 2018

Konstnärer mantalsskrivna eller verksamma i Bohuslän är välkomna att lämna in verk till Bohussalongen. Lägsta ålder för att delta är 16 år. Årets jury är konstnärerna Fredrik Åkum
och Ida-Lovisa Rudolfsson. Samarrangemang mellan Bohusläns museum och Uddevalla Konstförening.

Vernissage Bohussalongen 9 dec:

invigning

Agneta von Zeipel och Britta Söderlund introducerar Bohusalongen som sedan invigs av Karin Stammarnäs.

Följande regler gäller för Bohussalongen:

  • Varje deltagare får lämna in högst 3 arbeten, alla tekniker. Verken ska inte tidigare ha varit offentligt utställda.
  • Teckning, grafik o dylikt skall vara ramat och under glas om inte annan funktion avses.
  • Antagna verk får inte avlägsnas under utställningens gång.
  • Inlämnade verk skall åtföljas av en komplett och tydligt ifylld anmälningsblankett.
  • En anmälningsavgift på 80 kr tas ut av varje deltagare, 50 kr för ungdom 16–25 år och studerande.

Vid försäljning uttages en provision på 35%. På anmälningsblanketten ifylles den totala försäljningssumman (inkl. moms 25%).
Konstnären erhåller betalning först sedan köparen erlagt full likvid.

Inlämning sker fredag 24 november kl 11–15 och söndag 26 november kl 11–15 på Bohusläns museum.
Insända verk ska vara museet tillhanda senast onsdag 22 november.

För frakt och transportkostnad, samt eventuell transportförsäkring svarar konstnären själv.
Museet åtar sig ingen återsändning.

Avhämtning av ej antagna verk sker fredag 1 december kl 12–15 och söndag 3 december kl 12–15
(medtag tidigare erhållet inlämningskvitto).

Antagna och utställda verk, men osålda, hämtas fredag 26 januari kl 13–15 och söndag 28 januari
2018 kl 13–15 eller enligt överenskommelse.

Museet fråntar sig ansvar för verk som inte avhämtats inom angiven tid.

Utställda verk försäkras av museet under utställningstiden.

 

Konsthallen – Bohusläns museum
Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla
0522-65 65 00, www.bohuslansmuseum.se

www.uddevallakonstforening.se