Välkommen till Uddevalla Konstförening!

20170509_180042

Konstkonsult, fil. dr Maria Carlgren, gästade Uddevalla Konstförening i veckan. Temat för föredraget var “Vad är grejen med samtidskonst” och åhörarna fick med både ord och bild veta vad som kännetecknar samtidskonst i både då- och nutid. Framför allt är samtidskonstens tanke att väcka diskussion om sådant vi måste prata om. T ex Makode Lindes tårtkonstverk, Painful cake, som jämrade sig när ministern skar i den och som gav upphov till diskussion och debatt om fördomar och rasism.
I samtidskonst är innehållet viktigare än form och konsten ska säga något väsentligt om vår tid och tillståndet i världen. Samtidskonst kan vara en process, ett projekt, en händelse eller en företeelse som kan påverka någons liv på riktigt.
Maria Carlgrens föredrag gjorde att förståelsen och nyfikenheten på samtidskonst väcktes hos de närvarande.

Christina Gustafsson

 

Skulpturvandring i Uddevalla  4 oktober 2016

Skulpturvandring i Uddevalla 4 oktober 2016

Ända sedan starten 1929 har syftet varit att öka intresset för bildkonst genom föredrag och utställningar. Konstföreningens största åtagande är Bohussalongen i samarbete med Bohusläns museum, och därutöver bidrar både lokala och långväga föreläsare med sina kunskaper för att stimulera och glädja konstintresserade i Uddevalla med omnejd. Vi köper in bra konst för utlottning bland våra medlemmar.
Hur blir man medlem?

Man blir medlem i Uddevalla Konstförening genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 5711-9976. Medlemsavgiften är 200 kronor och tillkommande familjemedlem/studerande betalar 100 kronor per år. Du som vill veta mer om vår verksamhet kontaktar vår ordförande Britta Söderlund eller Christina Gustafsson.

De inspelade föreläsningarna i konsthistoria fortsätter under våren 2017. Se aktuellt program.

Vinnare i konstlotteriet 2016
Karin Johansson
Mats Nilsson
Carl-Ewert Brorsson
Mona Olsson
Ann-Marie Andersson
Lisa Kylin
Eira Kylin
Gunilla Olovsson
Mats Andersson
Christer Johansson
Kenneth Hammarstedt
Claes-Göran Lundquist
Aina Williamsson
Mats Ramare
Ulla Dahlberg
Erik Berglund
Aino Bruneståhl
Marjatta Wallenius Heneborn
Birgitta Ödesjö Haglund
Sven Åke Jensen

Dessutom utdelades 14 närvarovinster.