Välkommen till Uddevalla Konstförening!

Skulpturvandring i Uddevalla  4 oktober 2016

      Skulpturvandring i Uddevalla 4 oktober 2016

Ända sedan starten 1929 har syftet varit att öka intresset för bildkonst genom föredrag och utställningar. Konstföreningens största åtagande är Bohussalongen i samarbete med Bohusläns museum, och därutöver bidrar både lokala och långväga föreläsare med sina kunskaper för att stimulera och glädja konstintresserade i Uddevalla med omnejd. Vi köper in bra konst för utlottning bland våra medlemmar.

Hur blir man medlem?

Man blir medlem i Uddevalla Konstförening genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 5711-9976. Medlemsavgiften är 200 kronor och tillkommande familjemedlem/studerande betalar 100 kronor per år.

Du som vill veta mer om vår verksamhet kontaktar vår ordförande Håkan Björkman eller sekreterare Britta Söderlund.


Vår populära studiecirkel i konsthistoria fortsätter under hösten 2016 på följande datum:
19/9, 10/10, 7/11, 28/11 och 12/12 kl 13.30-15.45.
Ledare för kursen är Christina Gustafsson, tel 070-467 14 38.