Välkommen till Uddevalla Konstförening!

Skulpturvandring i Uddevalla  4 oktober 2016

Skulpturvandring i Uddevalla 4 oktober 2016

Ända sedan starten 1929 har syftet varit att öka intresset för bildkonst genom föredrag och utställningar. Konstföreningens största åtagande är Bohussalongen i samarbete med Bohusläns museum, och därutöver bidrar både lokala och långväga föreläsare med sina kunskaper för att stimulera och glädja konstintresserade i Uddevalla med omnejd. Vi köper in bra konst för utlottning bland våra medlemmar.
Hur blir man medlem?

Man blir medlem i Uddevalla Konstförening genom att betala in medlemsavgiften på bankgiro 5711-9976. Medlemsavgiften är 200 kronor och tillkommande familjemedlem/studerande betalar 100 kronor per år. Du som vill veta mer om vår verksamhet kontaktar vår ordförande Håkan Björkman eller sekreterare Britta Söderlund.

De inspelade föreläsningarna i konsthistoria fortsätter under våren 2017. Se aktuellt program.

Vinnare i konstlotteriet 2016
Karin Johansson
Mats Nilsson
Carl-Ewert Brorsson
Mona Olsson
Ann-Marie Andersson
Lisa Kylin
Eira Kylin
Gunilla Olovsson
Mats Andersson
Christer Johansson
Kenneth Hammarstedt
Claes-Göran Lundquist
Aina Williamsson
Mats Ramare
Ulla Dahlberg
Erik Berglund
Aino Bruneståhl
Marjatta Wallenius Heneborn
Birgitta Ödesjö Haglund
Sven Åke Jensen

Dessutom utdelades 14 närvarovinster.